Resultatutvikling konsern

RESULTAT KVARTALSVIS     
(Mill. kroner)4.kv. 223.kv. 222.kv. 221.kv. 224.kv. 21
Netto renteinntekter432398353334335
Sum andre driftsinntekter10235495345
Sum driftskostnader216179174178174
Resultat før tap318254228209206
Tap på utlån, garantier m.v22-805
Resultat før skatt316252236209201
Skattekostnad7463534648
Resultat for perioden242189183163153
      
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
Netto renteinntekter1,951,871,651,621,62
Sum andre driftsinntekter0,460,160,230,260,22
Sum driftskostnader0,970,840,820,860,84
Resultat før tap1,441,191,061,021,00
Tap på utlån, garantier m.v0,010,01-0,040,000,03
Resultat før skatt1,431,181,101,020,97
Skattekostnad0,340,290,250,220,23
Resultat for perioden1,090,890,850,800,74