Egenkapitaloppstilling konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
KONSERN 31.12.2022Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondKredittrisiko-reserve finansielle forpliktelserAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.20217 5709873575993 0941251 831-8585
Endring egne egenkapitalbevis-5-11 -2 -3  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-158       -158
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-160       -160
Utstedt fondsobligasjon400  400     
Innfridd fondsobligasjon-349  -349     
Renter på utstedt fondsobligasjon-31       -31
Egenkapital før årets resultatdisponering7 2679863586503 0921251 828-8236
Tilført grunnfondet225   225    
Tilført utjevningsfondet221     221  
Tilført fondsobligasjonseiere31       31
Tilført annen egenkapital-98       -98
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne198       198
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet200       200
Resultat for regnskapsåret77700022502210331
Verdiendring basisspreader30      30 
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader-6      -6 
Estimatavvik pensjoner46   23 23  
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner-12   -6 -6  
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat5800017017240
Totalresultat for perioden835000242023824331
Egenkapital pr 31.12.20228 1029863586503 3341252 06616567
          
          
KONSERN 31.12.2021Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondKredittrisiko-reserve finansielle forpliktelserAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.20207 2089873575992 9391251 679-10532
Endring egne egenkapitalbevis0        
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-133       -133
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-135       -135
Renter på utstedt fondsobligasjon-23       -23
Egenkapital før årets resultatdisponering6 9179873575992 9391251 679-10241
Tilført grunnfondet150   150    
Tilført utjevningsfondet148     148  
Tilført fondsobligasjonseiere23       23
Tilført annen egenkapital3       3
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne158       158
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet160       160
Resultat for regnskapsåret64200015001480344
Verdiendring basisspreader3      3 
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader-1      -1 
Estimatavvik pensjoner12   6 6  
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner-3   -1 -2  
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat1100050420
Totalresultat for perioden65300015501522344
Egenkapital pr 31.12.20217 5709873575993 0941251 831-8585