Resultatutvikling konsern

RESULTAT KVARTALSVIS     
(Mill. kroner)4.kv. 213.kv. 212.kv. 211.kv. 214.kv. 20
Netto renteinntekter335320307304314
Sum andre driftsinntekter4569648371
Sum driftskostnader174158158155156
Resultat før tap206231213232229
Tap på utlån, garantier m.v52281435
Resultat før skatt201229185218194
Skattekostnad4853424847
Resultat for perioden153176143170147
      
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
Netto renteinntekter1,621,581,531,531,59
Sum andre driftsinntekter0,220,340,310,420,36
Sum driftskostnader0,840,780,790,790,78
Resultat før tap1,001,141,051,161,17
Tap på utlån, garantier m.v0,030,010,140,070,18
Resultat før skatt0,971,130,911,090,99
Skattekostnad0,230,270,210,230,24
Resultat for perioden0,740,860,700,860,75