Resultatutvikling konsern

RESULTAT KVARTALSVIS     
(Mill. kroner)4. kv. 203. kv. 202. kv. 201. kv. 204. kv. 19
Netto renteinntekter314306266342339
Sum andre driftsinntekter72771241275
Sum driftskostnader157149157167168
Resultat før tap229234233187246
Tap på utlån, garantier m.v3536423615
Resultat før skatt194198191151231
Skattekostnad4745413441
Resultat for perioden147153150117190
      
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
Netto renteinntekter1,581,541,351,801,79
Sum andre driftsinntekter0,360,390,630,060,40
Sum driftskostnader0,790,750,800,880,89
Resultat før tap1,151,181,180,981,30
Tap på utlån, garantier m.v0,180,180,210,190,08
Resultat før skatt0,971,000,970,791,22
Skattekostnad0,240,220,210,180,21
Resultat for perioden0,730,780,760,611,01