Hovedtall konsern

Resultat        
(Beløp i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital)    
 4. kv. 20204. kv. 201920202019
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter3141,583391,791 2281,571 3141,79
Netto provisjons- og andre driftsinntekter540,27600,322110,272190,30
Netto avkastning på finansielle investeringer180,09150,08740,09740,10
Sum inntekter3861,944142,191 5131,931 6072,19
Sum driftskostnader1570,791680,896300,806460,88
Resultat før tap2291,152461,308831,139611,31
Tap på utlån, garantier m.v350,18150,081490,19500,07
Resultat før skatt1940,972311,227340,949111,24
Skattekostnad470,24410,211670,212000,27
Resultat for perioden1470,731901,015670,737110,97
Balanse   
(Mill. kroner)31.12.2020Endring siste 12 mnd. i %31.12.2019
Forvaltningskapital 4)79 4866,274 875
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 4)78 4506,773 496
Utlån til kunder66 8504,464 029
Brutto utlån til personkunder45 5924,043 847
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor21 5345,320 441
Innskudd fra kunder39 0236,036 803
Innskudd fra personkunder23 3667,821 685
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor15 6573,615 118
Nøkkeltall og alternative resultatmål (APM)    
 4. kv. 20204. kv. 201920202019
Egenkapitalforrentning (annualisert) 3) 4)9,111,88,611,7
Kostnader i prosent av inntekter 4)40,640,641,640,2
Tap i % av utlån (annualisert) 4)0,210,090,230,08
Brutto kredittforringede engasjement i % av utlån/garantier1,531,481,531,48
Netto kredittforringede engasjement i % av utlån/garantier1,221,121,221,12
Innskuddsdekning i % 4)58,157,258,157,2
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)138165138165
Utlånsvekst i % 4)2,30,64,46,1
Innskuddsvekst i % 4)-0,81,86,06,9
Ansvarlig kapital 1)21,321,721,321,7
Kjernekapital (T1) i % 1)19,219,519,219,5
Ren kjernekapital (CET1) i % 1)17,517,717,517,7
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio - LR) 1)8,08,18,08,1
Årsverk346357346357
Egenkapitalbevis (EKB)     
 20202019201820172016
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner) 2)27,1034,5029,6027,7028,80
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner) 2)26,8332,0028,3527,0029,85
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,649,649,649,649,6
Egenkapitalbeviskapital (mill. kroner)988,70988,70988,70988,70988,70
Kurs på Oslo Børs296317283262254
Børsverdi (mill. kroner)2 9273 1342 7982 5902 511
Egenkapital pr EKB (konsern, inkl. avsatt utbytte) 4)332320303289275
Utbytte pr EKB4,5014,0015,5014,0014,00
Pris/Resultat pr EKB (konsern, annualisert)10,99,29,59,48,8
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 2) 4)0,890,990,930,910,93
1) Inkl. forslag til årsoppgjørsdisposisjoner
2) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
3) Beregnet med utgangspunkt i andel av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne
4) Definert som alternativt resultatmål (APM), se vedlegg til kvartalsrapport