Resultatutvikling konsern

RESULTAT KVARTALSVIS     
(Mill. kroner)4. kv. 193. kv. 192. kv. 191. kv. 194. kv. 18
Netto renteinntekter339351320304309
Sum andre driftsinntekter7563787756
Sum driftskostnader168161160157156
Resultat før tap246253238224209
Tap på utlån, garantier m.v151661312
Resultat før skatt231237232211197
Skattekostnad4157534960
Resultat for perioden190180179162137
      
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
Netto renteinntekter1,791,911,751,691,76
Sum andre driftsinntekter0,400,340,430,430,32
Sum driftskostnader0,890,870,880,870,89
Resultat før tap1,301,381,301,251,19
Tap på utlån, garantier m.v0,080,090,030,070,07
Resultat før skatt1,221,291,271,181,12
Skattekostnad0,210,310,290,260,34
Resultat for perioden1,010,980,980,920,78