Hovedtall konsern

Resultat        
(Beløp i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital)    
 4. kv. 20194. kv. 201820192018
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter3391,793091,761 3141,791 1791,70
Netto provisjons- og andre driftsinntekter600,32520,292190,302070,30
Netto avkastning på finansielle investeringer150,0840,03740,10410,06
Sum inntekter4142,193652,081 6072,191 4272,06
Sum driftskostnader1680,891560,896460,886070,87
Resultat før tap2461,302091,199611,318201,19
Tap på utlån, garantier m.v150,08120,07500,07160,02
Resultat før skatt2311,221971,129111,248041,17
Skattekostnad410,21600,342000,272030,29
Resultat for perioden1901,011370,787110,976010,88
Balanse   
(Mill. kroner)31.12.2019Endring siste 12 mnd. i %31.12.2018
Forvaltningskapital 4)74 8755,471 040
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 4)73 4965,969 373
Utlån til kunder64 0296,160 346
Brutto utlån til personkunder43 8154,541 917
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor20 4419,818 616
Innskudd fra kunder36 8036,934 414
Innskudd fra personkunder21 6855,120 624
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor15 1189,613 790
Nøkkeltall og alternative resultatmål (APM)    
 4. kv. 20194. kv. 201820192018
Egenkapitalforrentning (annualisert) 3) 4)11,89,511,710,6
Kostnader i prosent av inntekter 4)40,642,740,242,5
Tap i % av utlån (annualisert) 4)0,090,080,080,03
Brutto tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier1,490,621,490,62
Netto tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier1,140,461,140,46
Innskuddsdekning i % 4)57,557,057,557,0
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)165158165158
Utlånsvekst i % 4)0,61,26,16,1
Innskuddsvekst i % 4)1,8-0,86,94,9
Ansvarlig kapital 1)21,519,621,519,6
Kjernekapital (T1) i % 1)19,317,619,317,6
Ren kjernekapital (CET1) i % 1)17,416,017,416,0
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio - LR) 1)8,08,18,08,1
Årsverk357361357361
Egenkapitalbevis (EKB)     
 20192018201720162015
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner) 2)34,5029,6027,7028,8025,25
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner) 2)32,0028,3527,0029,8525,70
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,649,649,649,649,6
Egenkapitalbeviskapital (mill. kroner)988,70988,70988,70988,70988,70
Kurs på Oslo Børs317283262254188
Børsverdi (mill. kroner)3 1342 7982 5902 5111 859
Egenkapital pr EKB (konsern, inkl. avsatt utbytte) 4)320303289275257
Utbytte pr EKB17,5015,5014,0014,0011,50
Pris/Resultat pr EKB (konsern, annualisert)9,29,59,48,87,3
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 2) 4)0,990,930,910,930,73
1) Inkl. forslag til årsoppgjørsdisposisjoner
2) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
3) Beregnet med utgangspunkt i andel av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne
4) Definert som alternativt resultatmål (APM), se vedlegg til kvartalsrapport