Resultatutvikling konsern

RESULTAT KVARTALSVIS     
(Mill. kroner)4. kv. 183. kv. 182. kv. 181. kv. 184. kv. 17
Netto renteinntekter309290291289290
Sum andre driftsinntekter5661785358
Sum driftskostnader152152150149144
Resultat før tap213199219193204
Tap på utlån, garantier m.v127-52-1
Resultat før skatt201192224191205
Skattekostnad6043505048
Resultat for perioden141149174141157
      
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
Netto renteinntekter1,761,631,681,731,76
Sum andre driftsinntekter0,320,350,450,320,35
Sum driftskostnader0,860,860,870,890,88
Resultat før tap1,221,121,261,161,23
Tap på utlån, garantier m.v0,070,04-0,030,01-0,01
Resultat før skatt1,151,081,291,151,24
Skattekostnad0,340,240,290,290,29
Resultat for perioden0,810,841,000,860,95