Hovedtall konsern

Resultat        
 4. kv. 20184. kv. 201720182017
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter3091,762901,761 1791,701 1001,72
Netto provisjons- og andre driftsinntekter520,29510,312070,301940,30
Netto avkastning på finansielle investeringer40,0370,04410,06480,08
Sum inntekter3652,083482,111 4272,061 3422,10
Sum driftskostnader1520,861440,886030,875900,92
Resultat før tap2131,222041,238241,197521,18
Tap på utlån, garantier m.v120,07-1-0,01160,02130,02
Resultat før skatt2011,152051,248081,177391,16
Skattekostnad600,34480,292030,291820,28
Resultat for perioden1410,811570,956050,885570,88
Balanse   
(Mill. kroner)31.12.2018Endring siste 12 mnd i %31.12.2017
Forvaltningskapital71 0746,966 491
Gjennomsnittlig forvaltningskapital69 3738,464 000
Utlån til kunder60 3466,156 867
Brutto utlån til personkunder41 9175,339 817
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor18 6168,417 168
Innskudd fra kunder34 4144,932 803
Innskudd fra personkunder20 6244,819 688
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor13 7905,313 101
Nøkkeltall    
 4. kvartal 20184. kvartal 201720182017
Egenkapitalforrentning (annualisert) 4)9,711,510,610,4
Kostnader i prosent av inntekter41,641,742,344,0
Tap i % av utlån (annualisert)0,08-0,010,030,02
Tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier (før tapsnedskrivninger)0,620,570,620,57
Tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier (etter tapsnedskrivninger)0,460,400,460,40
Innskuddsdekning i %57,057,757,057,7
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)158159158159
Utlånsvekst i %1,20,76,17,9
Innskuddsvekst i %-0,8-0,84,90,7
Ansvarlig kapital 1) 2)19,618,419,618,4
Kjernekapital i % 1) 2)17,616,817,616,8
Ren kjernekapital i % 1) 2)16,015,016,015,0
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio - LR) 2)8,18,28,18,2
Årsverk361359361359
Egenkapitalbevis (EKB)     
 20182017201620152014
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner) 3)29,8027,7028,8025,2531,20
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner) 3)28,3527,0029,8525,7029,10
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,649,649,649,649,6
Egenkapitalbeviskapital (mill. kroner)988,70988,70988,70988,70988,70
Kurs på Oslo Børs283262254188216
Børsverdi (mill. kroner)2 7982 5902 5111 8592 136
Bokført egenkapital pr EKB (konsern, inkl. utbytte)303289275257244
Utbytte pr EKB15,5014,0014,0011,5013,50
Pris/Resultat pr EKB (konsern, annualisert)9,59,48,87,37,4
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 3)0,930,910,930,730,89
1) Beregnet etter IRB i Basel II inkl. overgangsregel i Basel I. IRB for massemarked f.o.m. 31.03.15 og IRB-grunnleggende for foretak f.o.m. 30.06.14.
2) Inkl. forslag til årsoppgjørsdisposisjoner
3) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
4) Beregnet med utgangspunkt i andel av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.