Resultatutvikling konsern

RESULTAT KVARTALSVIS     
Mill. kroner4. kv. 173. kv. 172. kv. 171. kv. 174. kv. 16
Netto renteinntekter290281268261273
Sum andre driftsinntekter5855636645
Sum driftskostnader144145151150143
Resultat før tap204191180177175
Tap på utlån, garantier m.v-166222
Resultat før skatt205185174175153
Skattekostnad4846444440
Resultat for perioden157139130131113
      
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
Netto renteinntekter1,761,721,711,691,79
Sum andre driftsinntekter0,350,340,400,430,30
Sum driftskostnader0,880,890,960,970,94
Resultat før tap1,231,171,151,151,15
Tap på utlån, garantier m.v-0,010,040,030,010,14
Resultat før skatt1,241,131,121,141,01
Skattekostnad0,290,280,280,280,26
Resultat for perioden0,950,850,840,860,75