Hovedtall konsern

Resultat        
 4. kv. 20174. kv. 201620172016
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter2901,762731,791 1001,721 0821,79
Netto provisjons- og andre driftsinntekter510,31450,301940,301820,30
Netto avkastning på finansielle investeringer70,0400,00480,08990,16
Sum inntekter3482,113182,091 3422,101 3632,25
Sum driftskostnader1440,881430,945900,925860,97
Resultat før tap2041,231751,157521,187771,28
Tap på utlån, garantier m.v-1-0,01220,14130,02220,04
Resultat før skatt2051,241531,017391,167551,24
Skattekostnad480,29400,261820,281810,30
Resultat for perioden1570,951130,755570,885740,94
Balanse   
Mill. kroner31.12.2017Endring siste 12 mnd. i %31.12.2016
Forvaltningskapital66 4918,061 593
Gjennomsnittlig forvaltningskapital64 0005,760 525
Utlån til kunder56 8677,952 691
Brutto utlån til personkunder39 8177,237 133
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor17 1689,115 734
Innskudd fra kunder32 8030,732 562
Innskudd fra personkunder19 6885,418 675
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor13 101-5,613 877
Nøkkeltall    
 4. kvartal 20174. kvartal 201620172016
Egenkapitalforrentning (annualisert) 4)11,58,810,411,6
Kostnader i prosent av inntekter41,745,144,043,0
Tap i % av utlån 1.1/periodens start-0,010,170,020,04
Tapsutsatte engasjement i % av utlån (før tapsnedskrivninger)0,571,160,571,12
Tapsutsatte engasjement i % av utlån (etter tapsnedskrivninger)0,401,010,400,98
Innskuddsdekning i %57,761,857,761,8
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)1599115991
Utlånsvekst i %0,71,97,92,7
Innskuddsvekst i %-0,80,60,710,8
Ansvarlig kapital 1) 2)18,418,618,418,6
Kjernekapital i % 1) 2)16,817,016,817,0
Ren kjernekapital i % 1) 2)15,014,615,014,6
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio - LR) 2)8,28,58,28,5
Årsverk359378359378
Egenkapitalbevis (EKB)     
 20172016201520142013
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner) 3)27,7028,8025,2531,2021,65
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner) 3)27,0029,8525,7029,1018,45
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,649,649,649,647,7
Antall utstedte bevis (mill. kroner)988,70988,70988,70988,70988,70
Kurs på Oslo Børs262254188216198
Børsverdi (mill. kroner)2 5902 5111 8592 1361 958
Bokført egenkapital pr EKB (konsern, inkl. utbytte)289275257244225
Utbytte pr EKB14,0014,0011,5013,508,00
Pris/Resultat pr EKB (konsern, annualisert)9,48,87,37,410,7
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern)0,910,930,730,890,88
1) Beregnet etter IRB i Basel II inkl. overgangsregel i Basel I. IRB for massemarked f.o.m. 31.03.15 og IRB-grunnleggende for foretak f.o.m. 30.06.14.
2) Inkl. forslag til årsoppgjørsdisposisjoner
3) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
4) Beregnet med utgangspunkt i andel av resultatet som tilfaller egenkapitaleierne.