Resultatutvikling konsern

RESULTAT KVARTALSVIS     
Mill. kroner4. kv. 163. kv. 162. kv. 161. kv. 164. kv. 15
Netto renteinntekter279278275250285
Sum andre driftsinntekter45741065640
Sum driftskostnader143148147148124
Resultat før tap181204234158201
Tap på utlån, garantier m.v225-3-225
Resultat før skatt159199237160176
Skattekostnad4347514048
Resultat for perioden116152186120128
      
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
Netto renteinntekter1,831,821,861,671,91
Sum andre driftsinntekter0,300,480,700,370,27
Sum driftskostnader0,940,970,980,990,83
Resultat før tap1,191,331,581,051,35
Tap på utlån, garantier m.v0,140,03-0,02-0,010,17
Resultat før skatt1,051,301,601,061,18
Skattekostnad0,280,310,340,260,32
Resultat for perioden0,770,991,260,800,86