Hovedtall konsern

Resultat        
 4. kv. 20164. kv. 201520162015
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter2791,832851,911 0821,791 0981,89
Netto provisjons- og andre driftsinntekter450,30430,291820,301930,33
Netto avkastning på finansielle investeringer00,00-3-0,02990,16120,02
Sum inntekter3242,133252,181 3632,251 3032,24
Sum driftskostnader1430,941240,835860,975610,96
Resultat før tap1811,192011,357771,287421,28
Tap på utlån, garantier m.v220,14250,17220,04500,09
Resultat før skatt1591,051761,187551,246921,19
Skattekostnad430,28480,321810,301890,32
Resultat for perioden1160,771280,865740,945030,87
Balanse   
Mill. kroner31.12.2016Endring siste 12 mnd. i %31.12.2015
Forvaltningskapital61 5932,560 120
Gjennomsnittlig forvaltningskapital60 5254,258 113
Utlån til kunder52 6912,751 286
Brutto utlån til personkunder37 1336,634 822
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor15 734-4,816 526
Innskudd fra kunder32 56210,829 389
Innskudd fra personkunder18 6754,717 829
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor13 87720,111 550
Nøkkeltall    
 4. kvartal 20164. kvartal 201520162015
Egenkapitalforrentning (annualisert)9,210,711,610,7
Kostnader i prosent av inntekter44,238,143,043,0
Tap i % av utlån 1.1/periodens start0,170,190,040,10
Tapsutsatte engasjement i % av utlån (før tapsnedskrivninger)1,160,471,160,47
Tapsutsatte engasjement i % av utlån (etter tapsnedskrivninger)1,010,321,010,32
Innskuddsdekning i %61,857,361,857,3
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)9112391123
Utlånsvekst i %1,9-0,32,74,9
Innskuddsvekst i %0,60,410,83,5
Ansvarlig kapital 1) 2)18,618,118,618,1
Kjernekapital i % 1) 2)17,016,617,016,6
Ren kjernekapital i % 1) 2)14,714,114,714,1
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio - LR)8,58,08,58,0
Årsverk378388378388
Egenkapitalbevis (EKB)     
 20162015201420132012
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner)28,8025,2531,2021,6531,05
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner)29,8525,7029,1018,4527,75
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,649,649,647,746,0
Antall utstedte bevis (mill. kroner)988,70988,70988,70988,70784,11
Kurs på Oslo Børs254188216198160
Børsverdi (mill. kroner)2 5111 8592 1361 9581 255
Bokført egenkapital pr EKB (konsern, inkl. utbytte)271253242223219
Utbytte pr EKB14,0011,5013,508,0012,00
Pris/Resultat pr EKB (konsern, annualisert)8,87,37,410,75,8
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 3)0,940,740,890,890,73
1) Beregnet etter IRB i Basel II inkl. overgangsregel i Basel I. IRB for massemarked f.o.m. 31.03.15 og IRB-grunnleggende for foretak f.o.m. 30.06.14.
2) Inkl. forslag til årsoppgjørsdisposisjoner