Resultatutvikling konsern

RESULTAT KVARTALSVIS     
(Mill. kroner)3.kv. 232.kv. 231.kv. 234.kv. 223.kv. 22
Netto renteinntekter487462445432398
Sum andre driftsinntekter88815510235
Sum driftskostnader208211198216179
Resultat før tap367332302318254
Tap på utlån, garantier m.v34-33322
Resultat før skatt333335269316252
Skattekostnad8080627463
Resultat for perioden253255207242189
      
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
Netto renteinntekter2,051,941,981,951,87
Sum andre driftsinntekter0,380,340,240,460,16
Sum driftskostnader0,880,890,880,970,84
Resultat før tap1,551,391,341,441,19
Tap på utlån, garantier m.v0,14-0,010,150,010,01
Resultat før skatt1,411,401,191,431,18
Skattekostnad0,340,330,270,340,29
Resultat for perioden1,071,070,921,090,89