Hovedtall konsern

Resultat          
(Beløp i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital)      
 3. kv. 20233. kv. 202230.09.202330.09.20222022
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter4872,053981,871 3941,991 0851,721 5171,78
Netto provisjons- og andre driftsinntekter650,28650,301800,261790,282460,29
Netto resultat fra finansielle instrumenter230,10-30-0,14440,06-42-0,07-7-0,01
Sum inntekter5752,434332,031 6182,311 2221,931 7562,06
Sum driftskostnader2080,881790,846170,885310,847470,87
Resultat før tap3671,552541,191 0011,436911,091 0091,19
Tap på utlån, garantier m.v340,1420,01640,09-6-0,01-40,00
Resultat før skatt3331,412521,189371,346971,101 0131,19
Skattekostnad800,34630,292220,321620,252360,28
Resultat for perioden2531,071890,897151,025350,857770,91
Balanse     
(Mill. kroner)30.09.2023Endring hittil i 2023 i %31.12.2022Endring siste 12 mnd i %30.09.2022
Forvaltningskapital 4)94 6755,889 5018,087 634
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 4)93 3949,385 43610,884 278
Utlån til kunder79 7394,876 0788,273 689
Brutto utlån til personkunder53 2674,850 8187,049 799
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor26 8515,025 57510,924 209
Innskudd fra kunder46 6536,343 8814,444 686
Innskudd fra personkunder28 4898,126 3449,426 051
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor18 1643,617 537-2,518 635
Nøkkeltall og alternative resultatmål (APM)     
 3. kv. 20233. kv. 202230.09.202330.09.20222022
Egenkapitalavkastning (annualisert) 3) 4)13,110,512,510,110,9
Kostnader i prosent av inntekter 4)36,241,438,143,542,5
Tap i % av utlån og garantier (annualisert) 4)0,170,010,11-0,01-0,01
Brutto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser1,021,031,021,031,44
Netto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser0,740,730,740,731,20
Innskuddsdekning i % 4)58,260,458,260,457,4
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)176152176152185
NSFR (Net Stable Funding Ratio)123125123125123
Utlånsvekst i % 4)0,91,98,26,18,8
Innskuddsvekst i % 4)0,7-0,64,49,64,8
Ansvarlig kapital 1)22,522,522,522,522,1
Kjernekapital (T1) i % 1)19,920,119,920,119,7
Ren kjernekapital (CET1) i % 1)18,118,218,118,217,9
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio - LR) 1)7,57,67,57,67,6
Årsverk390380390380374
Egenkapitalbevis (EKB)      
 30.09.202330.09.20222022202120202019
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner) 2) 5)6,845,177,5031,1027,1034,50
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner) 2) 5)7,276,318,4830,9826,8332,00
Antall egenkapitalbevis 5)49 434 77049 434 77049 434 7709 886 9549 886 9549 886 954
Pålydende pr egenkapitalbevis (kroner) 5)20,0020,0020,00100,00100,00100,00
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,749,749,749,749,649,6
Egenkapitalbeviskapital (mill. kroner)988,70988,70988,70988,70988,70988,70
Kurs på Oslo Børs (kroner)77,5070,0084,41444,00296,00317,00
Børsverdi (mill. kroner)3 8313 4604 1734 3902 9273 134
Egenkapital pr EKB (konsern) (kroner) 4) 5)77,672,474,8350332320
Utbytte pr EKB (kroner) 5)4,0016,004,0016,0013,5014,00
Pris/Resultat pr EKB (konsern, annualisert)8,510,211,314,310,99,2
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 2) 4)1,000,971,131,270,890,99
1) Inkl. 50 % av periodens totalresultat 
2) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne 
3) Beregnet med utgangspunkt i andel av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne 
4) Definert som alternativt resultatmål (APM), se www.sbm.no/IR 
5) EKB ble splittet 1:5 i april 2022