Resultatutvikling konsern

RESULTAT KVARTALSVIS     
(Mill. kroner)3.kv. 222.kv. 221.kv. 224.kv. 213.kv. 21
Netto renteinntekter398353334335320
Sum andre driftsinntekter3549534569
Sum driftskostnader179174178174158
Resultat før tap254228209206231
Tap på utlån, garantier m.v2-8052
Resultat før skatt252236209201229
Skattekostnad6353464853
Resultat for perioden189183163153176
      
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
Netto renteinntekter1,871,651,621,621,58
Sum andre driftsinntekter0,160,230,260,220,34
Sum driftskostnader0,840,820,860,840,77
Resultat før tap1,191,061,021,001,15
Tap på utlån, garantier m.v0,01-0,040,000,030,01
Resultat før skatt1,181,101,020,971,14
Skattekostnad0,290,250,220,230,27
Resultat for perioden0,890,850,800,740,87