Resultatutvikling konsern

RESULTAT KVARTALSVIS     
(Mill. kroner)3.kv. 212.kv. 211.kv. 214.kv. 203.kv. 20
Netto renteinntekter320307305314306
Sum andre driftsinntekter7166857277
Sum driftskostnader160160158157149
Resultat før tap231213232229234
Tap på utlån, garantier m.v228143536
Resultat før skatt229185218194198
Skattekostnad5342484745
Resultat for perioden176143170147153
      
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
Netto renteinntekter1,581,531,511,581,54
Sum andre driftsinntekter0,350,330,420,360,39
Sum driftskostnader0,790,800,780,790,75
Resultat før tap1,141,061,151,151,18
Tap på utlån, garantier m.v0,010,140,070,180,18
Resultat før skatt1,130,921,080,971,00
Skattekostnad0,270,210,240,240,22
Resultat for perioden0,860,710,840,730,78