Hovedtall konsern

Resultat          
(Beløp i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital)      
 3. kv. 20213. kv. 202030.09.202130.09.20202020
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter3201,583061,549321,559141,561 2281,57
Netto provisjons- og andre driftsinntekter580,29530,271630,271570,272110,27
Netto resultat fra finansielle instrumenter130,06240,12590,10560,09740,09
Sum inntekter3911,933831,931 1541,921 1271,921 5131,93
Sum driftskostnader1600,791490,754780,794730,806300,80
Resultat før tap2311,142341,186761,136541,128831,13
Tap på utlån, garantier m.v20,01360,18440,071140,191490,19
Resultat før skatt2291,131981,006321,065400,937340,94
Skattekostnad530,27450,221430,241200,201670,21
Resultat for perioden1760,861530,784890,824200,735670,73
Balanse     
(Mill. kroner)30.09.2021Endring hittil i 2021 i %31.12.2020Endring siste 12 mnd. i %30.09.2020
Forvaltningskapital 4)84 2626,079 4864,880 384
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 4)80 3292,478 4502,878 130
Utlån til kunder69 4233,866 8506,265 367
Brutto utlån til personkunder47 0683,245 5924,345 136
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor22 6705,321 53410,320 555
Innskudd fra kunder40 7804,539 0233,739 329
Innskudd fra personkunder24 5154,923 3665,323 273
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor16 2653,915 6571,316 056
Nøkkeltall og alternative resultatmål (APM)     
 3. kv. 20213. kv. 202030.09.202130.09.20202020
Egenkapitalavkastning (annualisert) 3) 4)10,59,49,88,68,6
Kostnader i prosent av inntekter 4)40,939,041,442,041,6
Tap i % av utlån (annualisert) 4)0,010,220,090,240,23
Brutto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser1,571,801,571,801,53
Netto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser1,221,311,221,311,22
Innskuddsdekning i % 4)58,559,958,559,958,1
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)147126147126138
Utlånsvekst i % 4)0,40,46,22,74,4
Innskuddsvekst i % 4)-1,70,73,78,86,0
Ansvarlig kapital 1)20,821,420,821,420,8
Kjernekapital (T1) i % 1)18,819,318,819,318,7
Ren kjernekapital (CET1) i % 1)17,117,517,117,517,0
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio - LR) 1)7,67,97,67,97,7
Årsverk361353361353346
Egenkapitalbevis (EKB)      
 30.09.202130.09.20202020201920182017
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner) 2)23,7120,0027,1034,5029,6027,70
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner) 2)25,9922,9526,8332,0028,3527,00
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,649,649,649,649,649,6
Egenkapitalbeviskapital (mill. kroner)988,70988,70988,70988,70988,70988,70
Kurs på Oslo Børs396298296317283262
Børsverdi (mill. kroner)3 9152 9462 9273 1342 7982 590
Egenkapital pr EKB (konsern, inkl. avsatt utbytte) 4)350325332320303289
Utbytte pr EKB4,5014,004,5014,0015,5014,00
Pris/Resultat pr EKB (konsern, annualisert)12,511,110,99,29,59,4
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 2) 4)1,130,910,890,990,930,91
1) Inkl. 50 % av periodens totalresultat
2) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
3) Beregnet med utgangspunkt i andel av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne
4) Definert som alternativt resultatmål (APM), se vedlegg til kvartalsrapport