Resultatutvikling konsern

RESULTAT KVARTALSVIS     
(Mill. kroner)3. kv. 202. kv. 201. kv. 204. kv. 193. kv. 19
Netto renteinntekter306266342339351
Sum andre driftsinntekter77124127563
Sum driftskostnader149157167168161
Resultat før tap234233187246253
Tap på utlån, garantier m.v3642361516
Resultat før skatt198191151231237
Skattekostnad4541344156
Resultat for perioden153150117190181
      
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
Netto renteinntekter1,541,351,801,791,91
Sum andre driftsinntekter0,390,630,060,400,34
Sum driftskostnader0,750,800,880,890,87
Resultat før tap1,181,180,981,301,38
Tap på utlån, garantier m.v0,180,210,190,080,09
Resultat før skatt1,000,970,791,221,29
Skattekostnad0,220,210,180,210,31
Resultat for perioden0,780,760,611,010,98