Egenkapitaloppstilling konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
KONSERN 30.09.2020Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.20196 9709863575992 8191251 559525
Endring egne egenkapitalbevis21    1 
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-138      -138
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-141      -141
Renter på utstedt fondsobligasjon-21      -21
Totalresultat for perioden414      414
Egenkapital pr 30.09.20207 0869873575992 8191251 560639
         
         
KONSERN 30.09.2019Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 01.01.20196 3949863563492 6491251 391538
Endring egne egenkapitalbevis1     1 
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-153      -153
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-156      -156
Utstedt fondsobligasjon250  250    
Renter på utstedt fondsobligasjon-15      -15
Totalresultat for perioden525      525
Egenkapital pr 30.09.20196 8479863565992 6491251 392739
         
         
KONSERN 31.12.2019Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.20186 3609863563492 6491251 391504
Endring egne egenkapitalbevis1 1     
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-153      -153
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-156      -156
Utstedt fondsobligasjon250  250    
Renter på utstedt fondsobligasjon-23      -23
Egenkapital før årets resultatdisponering6 2799863575992 6491251 391172
Tilført grunnfondet181   181   
Tilført utjevningsfondet179     179 
Tilført fondsobligasjonseiere23      23
Tilført annen egenkapital49      49
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne138      138
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet141      141
Resultat for regnskapsåret7110001810179351
Verdiendring basisspreader2      2
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader0      0
Estimatavvik pensjoner-29   -15 -14 
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner7   4 3 
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat-20000-110-112
Totalresultat for perioden6910001700168353
Egenkapital pr 31.12.20196 9709863575992 8191251 559525