Hovedtall konsern

Resultat          
(Beløp i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital)      
 3. kv. 20203. kv. 201930.09.202030.09.20192019
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter3061,543511,919141,569751,781 3141,79
Netto provisjons- og andre driftsinntekter530,27550,301570,271590,302190,30
Netto avkastning på finansielle investeringer240,1280,04560,09590,10740,10
Sum inntekter3831,934142,251 1271,921 1932,181 6072,19
Sum driftskostnader1490,751610,874730,804780,876460,88
Resultat før tap2341,182531,386541,127151,319611,31
Tap på utlån, garantier m.v360,18160,091140,19350,06500,07
Resultat før skatt1981,002371,295400,936801,259111,24
Skattekostnad450,22560,311200,201560,292000,27
Resultat for perioden1530,781810,984200,735240,967110,97
Balanse     
(Mill. kroner)30.09.2020Endring hittil i 2020 i %31.12.2019Endring siste 12 mnd. i %30.09.2019
Forvaltningskapital 4)80 3847,474 8759,973 144
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 4)78 1306,373 4967,372 815
Utlån til kunder65 3672,164 0292,763 647
Brutto utlån til personkunder45 1362,943 8473,443 666
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor20 5550,620 4411,620 234
Innskudd fra kunder39 3296,936 8038,836 147
Innskudd fra personkunder23 2737,321 6857,621 631
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor16 0566,215 11810,614 516
Nøkkeltall og alternative resultatmål (APM)     
 3. kv. 20203. kv. 201930.09.202030.09.20192019
Egenkapitalforrentning (annualisert) 3) 4)9,411,88,611,611,7
Kostnader i prosent av inntekter 4)39,039,042,040,140,2
Tap i % av utlån (annualisert) 4)0,220,100,240,080,08
Brutto kredittforringede engasjement i % av utlån/garantier1,801,431,801,431,48
Netto kredittforringede engasjement i % av utlån/garantier1,311,071,311,071,12
Innskuddsdekning i % 4)60,256,860,256,857,5
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)126125126125165
Utlånsvekst i % 4)0,47,22,76,76,1
Innskuddsvekst i % 4)0,7-3,18,84,26,9
Ansvarlig kapital 1)21,419,021,419,021,7
Kjernekapital (T1) i % 1)19,317,019,317,019,5
Ren kjernekapital (CET1) i % 1)17,515,417,515,417,7
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio - LR) 1)7,98,07,98,08,1
Årsverk353354353354357
Egenkapitalbevis (EKB)      
 30.09.202030.09.20192019201820172016
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner) 2)20,0025,6034,5029,6027,7028,80
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner) 2)22,9525,9032,0028,3527,0029,85
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,649,649,649,649,649,6
Egenkapitalbeviskapital (mill. kroner)988,70988,70988,70988,70988,70988,70
Kurs på Oslo Børs298309317283262254
Børsverdi (mill. kroner)2 9463 0553 1342 7982 5902 511
Egenkapital pr EKB (konsern, inkl. avsatt utbytte) 4)325313320303289275
Utbytte pr EKB14,0015,5014,0015,5014,0014,00
Pris/Resultat pr EKB (konsern, annualisert)11,19,19,29,59,48,8
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 2) 4)0,910,990,990,930,910,93
1) Inkl. 50 % av periodens totalresultat
2) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
3) Beregnet med utgangspunkt i andel av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne
4) Definert som alternativt resultatmål (APM), se vedlegg til kvartalsrapport