Resultatutvikling konsern

RESULTAT KVARTALSVIS     
(Mill. kroner)3. kv. 192. kv. 191. kv. 194. kv. 183. kv. 18
Netto renteinntekter351320304309290
Sum andre driftsinntekter6378775661
Sum driftskostnader161160157152152
Resultat før tap253238224213199
Tap på utlån, garantier m.v16613127
Resultat før skatt237232211201192
Skattekostnad5753496043
Resultat for perioden180179162141149
      
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
Netto renteinntekter1,911,751,691,761,63
Sum andre driftsinntekter0,340,430,430,320,35
Sum driftskostnader0,870,880,870,860,86
Resultat før tap1,381,301,251,221,12
Tap på utlån, garantier m.v0,090,030,070,070,04
Resultat før skatt1,291,271,181,151,08
Skattekostnad0,310,290,260,340,24
Resultat for perioden0,980,980,920,810,84