Hovedtall konsern

Resultat          
(Beløp i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital)      
 3. kv. 20193. kv. 201830.09.201930.09.20182018
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter3511,912901,639751,788701,681 1791,70
Netto provisjons- og andre driftsinntekter550,30560,331590,301550,302070,30
Netto avkastning på finansielle investeringer80,0450,02590,10370,07410,06
Sum inntekter4142,253511,981 1932,181 0622,051 4272,06
Sum driftskostnader1610,871520,864780,874510,876030,87
Resultat før tap2531,381991,127151,316111,188241,19
Tap på utlån, garantier m.v160,0970,04350,0640,01160,02
Resultat før skatt2371,291921,086801,256071,178081,17
Skattekostnad570,31430,241590,291430,272030,29
Resultat for perioden1800,981490,845210,964640,906050,88
Balanse     
(Mill. kroner)30.09.2019Endring hittil i 2019 i %31.12.2018Endring siste 12 mnd. i %30.09.2018
Forvaltningskapital 5)73 1442,971 0744,769 876
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 5)72 8155,069 3735,569 037
Utlån til kunder63 6475,560 3466,759 624
Brutto utlån til personkunder43 6214,141 9175,841 242
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor20 2348,718 6168,918 585
Innskudd fra kunder36 1475,034 4144,234 684
Innskudd fra personkunder21 6314,920 6244,420 716
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor14 5165,313 7903,913 968
Nøkkeltall og alternative resultatmål (APM)     
 3. kv. 20193. kv. 201830.09.201930.09.20182018
Egenkapitalforrentning (annualisert) 4) 5)11,810,311,610,910,6
Kostnader i prosent av inntekter 5)39,043,440,142,542,3
Tap i % av utlån (annualisert) 5)0,100,050,080,010,03
Brutto tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier1,430,571,430,570,62
Netto tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier1,070,421,070,420,46
Innskuddsdekning i % 5)56,858,256,858,257,0
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)125122125122158
Utlånsvekst i % 5)7,25,16,75,56,1
Innskuddsvekst i % 5)-3,15,24,24,84,9
Ansvarlig kapital 1) 2)19,019,419,019,419,6
Kjernekapital (T1) i % 1) 2)17,017,417,017,417,6
Ren kjernekapital (CET1) i % 1) 2)15,415,815,415,816,0
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio - LR) 2)8,08,28,08,28,1
Årsverk354363354363361
Egenkapitalbevis (EKB)      
 30.09.201930.09.20182018201720162015
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner) 3)25,6022,8529,8027,7028,8025,25
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner) 3)25,9023,3028,3527,0029,8525,70
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,649,649,649,649,649,6
Egenkapitalbeviskapital (mill. kroner)988,70988,70988,70988,70988,70988,70
Kurs på Oslo Børs309288283262254188
Børsverdi (mill. kroner)3 0552 8472 7982 5902 5111 859
Egenkapital pr EKB (konsern, inkl. avsatt utbytte) 5)313296303289275257
Utbytte pr EKB15,5014,0015,5014,0014,0011,50
Pris/Resultat pr EKB (konsern, annualisert)9,19,59,59,48,87,3
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 3) 5)0,990,970,930,910,930,73
1) Beregnet etter IRB i Basel II inkl. overgangsregel i Basel I. IRB for massemarked f.o.m. 31.03.15 og IRB-grunnleggende for foretak f.o.m. 30.06.14.
2) Inkl. 50 % av periodens totalresultat.
3) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
4) Beregnet med utgangspunkt i andel av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
5) Definert som alternativt resultatmål (APM), se vedlegg til kvartalsrapport.