Resultatutvikling konsern

RESULTAT KVARTALSVIS     
(Mill. kroner)3. kv. 182. kv. 181. kv. 184. kv. 173. kv. 17
Netto renteinntekter290291289290281
Sum andre driftsinntekter6178535855
Sum driftskostnader152150149144145
Resultat før tap199219193204191
Tap på utlån, garantier m.v7-52-16
Resultat før skatt192224191205185
Skattekostnad4350504846
Resultat for perioden149174141157139
      
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
Netto renteinntekter1,631,681,731,761,72
Sum andre driftsinntekter0,350,450,320,350,34
Sum driftskostnader0,860,870,890,880,89
Resultat før tap1,121,261,161,231,17
Tap på utlån, garantier m.v0,04-0,030,01-0,010,04
Resultat før skatt1,081,291,151,241,13
Skattekostnad0,240,290,290,290,28
Resultat for perioden0,841,000,860,950,85