Hovedtall konsern

Resultat          
 3. kv. 20183. kv. 201730.09.201830.09.20172017
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter2901,632811,728701,688101,701 1001,72
Netto provisjons- og andre driftsinntekter560,33510,321550,301430,301940,30
Netto avkastning på finansielle investeringer50,0240,02370,07410,09480,08
Sum inntekter3511,983362,061 0622,059942,091 3422,10
Sum driftskostnader1520,861450,894510,874460,945900,92
Resultat før tap1991,121911,176111,185481,157521,18
Tap på utlån, garantier m.v70,0460,0440,01140,03130,02
Resultat før skatt1921,081851,136071,175341,127391,16
Skattekostnad430,24460,281430,271340,281820,28
Resultat for perioden1490,841390,854640,904000,845570,88
Balanse     
(Mill. kroner)30.09.2018Endring hittil i 2018 i %31.12.2017Endring siste 12 mnd. i %30.09.2017
Forvaltningskapital69 8765,166 4915,666 189
Gjennomsnittlig forvaltningskapital69 0377,964 0009,063 354
Utlån til kunder59 6204,856 8675,556 488
Brutto utlån til personkunder41 2423,639 8175,139 245
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor18 5858,317 1687,017 370
Innskudd fra kunder34 6845,732 8034,833 082
Innskudd fra personkunder20 7165,219 6885,219 696
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor13 9686,613 1015,613 230
Nøkkeltall     
 3. kvartal 20183. kvartal 201730.09.201830.09.20172017
Egenkapitalforrentning (annualisert) 4)10,310,510,910,210,4
Kostnader i prosent av inntekter43,444,242,544,944,0
Tap i % av utlån (annualisert)0,050,040,010,030,02
Tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier (før tapsnedskrivninger)0,570,610,570,610,57
Tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier (etter tapsnedskrivninger)0,420,450,420,450,40
Innskuddsdekning i %58,258,658,258,657,7
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)122112122112159
Utlånsvekst i %5,10,85,59,17,9
Innskuddsvekst i %5,2-1,34,82,30,7
Ansvarlig kapital 1) 2)19,419,119,419,118,4
Kjernekapital i % 1) 2)17,417,117,417,116,8
Ren kjernekapital i % 1) 2)15,814,515,814,515,0
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio - LR) 2)8,28,58,28,58,2
Årsverk363363363363359
Egenkapitalbevis (EKB)      
 30.09.201830.09.20172017201620152014
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner) 3)22,8520,1027,7028,8025,2531,20
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner) 3)23,3022,3027,0029,8525,7029,10
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,649,649,649,649,649,6
Egenkapitalbeviskapital (mill. kroner)988,70988,70988,70988,70988,70988,70
Kurs på Oslo Børs288260262254188216
Børsverdi (mill. kroner)2 8472 5712 5902 5111 8592 136
Bokført egenkapital pr EKB (konsern, inkl. utbytte)296274289275257244
Utbytte pr EKB14,0014,0014,0014,0011,5013,50
Pris/Resultat pr EKB (konsern, annualisert)9,59,79,48,87,37,4
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 3)0,970,940,910,930,730,89
1) Beregnet etter IRB i Basel II inkl. overgangsregel i Basel I. IRB for massemarked f.o.m. 31.03.15 og IRB-grunnleggende for foretak f.o.m. 30.06.14.
2) Inkl. 50 % av periodens totalresultat.
3) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
4) Beregnet med utgangspunkt i andel av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.