Resultatutvikling konsern

RESULTAT KVARTALSVIS     
Mill. kroner3. kv. 172. kv. 171. kv. 174. kv. 163. kv. 16
Netto renteinntekter281268261273271
Sum andre driftsinntekter5563664574
Sum driftskostnader145151150143148
Resultat før tap191180177175197
Tap på utlån, garantier m.v662225
Resultat før skatt185174175153192
Skattekostnad4644444046
Resultat for perioden139130131113146
      
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
Netto renteinntekter1,721,711,691,791,77
Sum andre driftsinntekter0,340,400,430,300,48
Sum driftskostnader0,890,960,970,940,97
Resultat før tap1,171,151,151,151,28
Tap på utlån, garantier m.v0,040,030,010,140,03
Resultat før skatt1,131,121,141,011,25
Skattekostnad0,280,280,280,260,30
Resultat for perioden0,850,840,860,750,95