Hovedtall konsern

Resultat          
 3. kv. 20173. kv. 201630.09.201730.09.20162016
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter2811,722711,778101,708091,791 0821,79
Netto provisjons- og andre driftsinntekter510,32490,321430,301370,301820,30
Netto avkastning på finansielle investeringer40,02250,16410,09990,22990,16
Sum inntekter3362,063452,259942,091 0452,311 3632,25
Sum driftskostnader1450,891480,974460,944430,985860,97
Resultat før tap1911,171971,285481,156021,337771,28
Tap på utlån, garantier m.v60,0450,03140,0300,00220,04
Resultat før skatt1851,131921,255341,126021,337551,24
Skattekostnad460,28460,301340,281410,311810,30
Resultat for perioden1390,851460,954000,844611,025740,94
Balanse     
Mill. kroner30.09.2017Endring hittil i 2017 i %31.12.2016Endring siste 12 mnd. i %30.09.2016
Forvaltningskapital66 1897,561 5937,161 790
Gjennomsnittlig forvaltningskapital63 3544,760 5255,060 355
Utlån til kunder56 4887,252 6919,151 753
Brutto utlån til personkunder39 2455,737 1337,836 415
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor17 37010,415 73412,315 467
Innskudd fra kunder33 0821,632 5622,332 350
Innskudd fra personkunder19 6965,518 6756,418 512
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor13 230-4,713 877-3,413 690
Nøkkeltall     
 3. kvartal 20173. kvartal 201630.09.201730.09.20162016
Egenkapitalforrentning (annualisert)10,511,710,212,511,6
Kostnader i prosent av inntekter44,243,144,942,443,0
Tap i % av utlån 1.1/periodens start0,040,010,030,000,04
Tapsutsatte engasjement i % av utlån (før tapsnedskrivninger)0,610,430,610,431,16
Tapsutsatte engasjement i % av utlån (etter tapsnedskrivninger)0,450,300,450,301,01
Innskuddsdekning i %58,662,558,662,561,8
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)11211411211491
Utlånsvekst i %0,81,19,10,62,7
Innskuddsvekst i %-1,32,42,310,510,8
Ansvarlig kapital 1) 2)19,118,819,118,818,6
Kjernekapital i % 1) 2)17,117,317,117,317,0
Ren kjernekapital i % 1) 2)14,514,914,514,914,6
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio - LR) 2)8,58,18,58,18,5
Årsverk363378363378378
Egenkapitalbevis (EKB)      
 30.09.201730.09.20162016201520142013
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner)20,1023,1028,8025,2531,2021,65
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner)22,3025,7029,8525,7029,1018,45
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,649,649,649,649,647,7
Antall utstedte bevis (mill. kroner)988,70988,70988,70988,70988,70988,70
Kurs på Oslo Børs260205254188216198
Børsverdi (mill. kroner)2 5712 0272 5111 8592 1361 958
Bokført egenkapital pr EKB (konsern, inkl. utbytte)274263271253242223
Utbytte pr EKB14,0011,5014,0011,5013,508,00
Pris/Resultat pr EKB (konsern, annualisert)9,78,98,87,37,410,7
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 3)0,940,780,940,740,890,89
1) Beregnet etter IRB i Basel II inkl. overgangsregel i Basel I. IRB for massemarked f.o.m. 31.03.15 og IRB-grunnleggende for foretak f.o.m. 30.06.14.
2) Inkl. 50 % av resultatet
3) Inkl. 100 % av resultatet