Statement of income - Group

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
STATEMENT OF INCOME - GROUP      
Amounts in NOK millionNoteQ3 2017Q3 201630.09.201730.09.20162016
Interest income 4534441 3321 3351 783
Interest costs 172173522526701
Net interest income9 2812718108091 082
Commission income and revenues from banking services 5250146142189
Commission costs and expenditure from banking services 87202127
Other operating income 76171620
Net commission and other operating income 5149143137182
Dividends 10212
Net gains/losses from financial instruments5 325399897
Net return from financial instruments 425419999
Total income 3363459941 0451 363
Wages, salaries etc. 8384253249335
Administration costs 30309895124
Depreciation and impairment 88242332
Other operating costs 2426717695
Total operating costs 145148446443586
Profit before impairment on loans 191197548602777
Impairment on loans, guarantees etc.3 6514022
Pre tax profit 185192534602755
Taxes 4646134141181
Profit after tax 139146400461574
Profit per EC (NOK) 6.957.3520.1023.1028.80
Diluted earnings per EC (NOK) 6.957.3520.1023.1028.80
Distributed dividend per EC (NOK) 0.000.0014.0011.5011.50
       
       
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME - GROUP      
Amounts in NOK million Q3 2017Q3 201630.09.201730.06.20162016
Profit after tax 139146400461574
Other income/costs reversed in ordinary profit:      
Equities available for sale - changes in value 0-36-41-31
Other income/costs not reversed in ordinary profit:      
Pension estimate deviations 0000-8
Tax effect of pension estimate deviations 00002
Total comprehensive income after tax 139143406420537