Resultatutvikling konsern

RESULTAT KVARTALSVIS     
Mill. kroner3. kv. 162. kv. 161. kv. 164. kv. 153. kv. 15
Netto renteinntekter278275250285283
Sum andre driftsinntekter74106564033
Sum driftskostnader148147148124146
Resultat før tap204234158201170
Tap på utlån, garantier m.v5-3-22510
Resultat før skatt199237160176160
Skattekostnad4751405246
Resultat for perioden152186120124114
      
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
Netto renteinntekter1,821,861,671,911,93
Sum andre driftsinntekter0,480,700,370,270,22
Sum driftskostnader0,970,980,990,831,00
Resultat før tap1,331,581,051,351,15
Tap på utlån, garantier m.v0,03-0,02-0,010,170,07
Resultat før skatt1,301,601,061,181,08
Skattekostnad0,310,340,260,350,31
Resultat for perioden0,991,260,800,830,77