Hovedtall konsern

Resultat          
 3. kv. 20163. kv. 201530.09.201630.09.20152015
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter2781,822831,938031,778131,881 0981,89
Netto provisjons- og andre driftsinntekter490,32520,371370,311500,351930,33
Netto avkastning på finansielle investeringer250,16-19-0,15990,22150,03120,02
Sum inntekter3522,303162,151 0392,309782,261 3032,24
Sum driftskostnader1480,971461,004430,984371,015610,96
Resultat før tap2041,331701,155961,325411,257421,28
Tap på utlån, garantier m.v50,03100,0700,00250,06500,09
Resultat før skatt1991,301601,085961,325161,196921,19
Skattekostnad470,31460,311380,311410,331890,32
Resultat for perioden1520,991140,774581,013750,865030,87
Balanse     
Mill. kroner30.09.2016Endring hittil i 2016 i %31.12.2015Endring siste 12 mnd. i %30.09.2015
Forvaltningskapital61 7902,860 1203,659 641
Gjennomsnittlig forvaltningskapital60 3553,958 1134,857 570
Utlån til kunder51 7530,951 2860,651 419
Brutto utlån til personkunder36 4154,634 8226,234 299
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor15 467-6,416 526-9,817 138
Innskudd fra kunder32 35010,129 38910,529 286
Innskudd fra personkunder18 5123,817 8295,217 605
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor13 69018,511 55020,111 403
Nøkkeltall     
 3. kvartal 20163. kvartal 201530.09.201630.09.20152015
Egenkapitalforrentning (annualisert)12,19,612,410,810,7
Kostnader i prosent av inntekter42,346,442,644,743,0
Tap i % av utlån 1.1/periodens start0,010,070,000,070,10
Tapsutsatte engasjement i % av utlån (før tapsnedskrivninger)0,430,460,430,460,47
Tapsutsatte engasjement i % av utlån (etter tapsnedskrivninger)0,300,290,300,290,32
Innskuddsdekning i %62,557,062,557,057,3
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)114135114135123
Utlånsvekst i %1,11,90,68,34,9
Innskuddsvekst i %2,42,310,52,63,5
Ansvarlig kapital 1) 2)18,817,218,817,218,1
Kjernekapital i % 1) 2)17,315,717,315,716,6
Ren kjernekapital i % 1) 2)14,913,314,913,314,1
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio - LR)8,17,88,17,88,0
Årsverk378388378388388
Egenkapitalbevis (EKB)      
 30.09.201630.09.20152015201420132012
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner)22,9518,8025,2531,2021,6531,05
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner)25,5021,3025,7029,1018,4527,75
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,649,649,649,647,746,0
Antall utstedte bevis (mill. kroner)988,70988,70988,70988,70988,70784,11
Kurs på Oslo Børs205214188216198160
Børsverdi (mill. kroner)2 0272 1111 8592 1361 9581 255
Bokført egenkapital pr EKB (konsern, inkl. utbytte)263248253242223219
Utbytte pr EKB11,5013,5011,5013,508,0012,00
Pris/Resultat pr EKB (konsern, annualisert)8,99,97,37,410,75,8
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 3)0,780,860,740,890,890,73
1) Beregnet etter IRB i Basel II inkl. overgangsregel i Basel I. IRB for massemarked f.o.m. 31.03.15 og IRB-grunnleggende for foretak f.o.m. 30.06.14.
2) Inkl. 50 % av resultatet 
3) Inkl. 100 % av resultatet