Resultatutvikling konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT KVARTALSVIS     
Mill. kroner3. kv. 152. kv. 151. kv. 154. kv. 143. kv. 14
Netto renteinntekter277269273282274
Sum andre driftsinntekter33656741152
Sum driftskostnader146144147136141
Resultat før tap164190193187285
Tap på utlån, garantier m.v107871
Resultat før skatt154183185180284
Skattekostnad4349505351
Resultat for perioden111134135127233
      
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital  
Netto renteinntekter1,901,891,932,032,02
Sum andre driftsinntekter0,220,460,470,291,12
Sum driftskostnader1,001,011,040,981,04
Resultat før tap1,121,341,361,342,10
Tap på utlån, garantier m.v0,070,050,060,050,01
Resultat før skatt1,051,291,301,292,09
Skattekostnad0,290,340,350,380,38
Resultat for perioden0,760,950,950,911,71