Kontantstrømoppstilling

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
Beløp i mill. kroner30.09.201530.09.201431.12.2014
    
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   
Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer1 7132 2472 262
Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer-753-891-851
Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag177
Driftsutbetalinger-402-273-513
Utbetalinger av skatt-204-189-188
Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner-9110-446
Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån/leasing til kunder-2 661-947-2 223
Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter109-298-546
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter-2 206-234-2 498
    
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   
Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer1 2121 4052 594
Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer-1 165-1 654-2 137
Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.011
Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.-31-24-33
Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler-33136-454
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-315-236-29
    
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder89795332
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner543-523-559
Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld5 4123 5516 258
Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld-3 687-3 160-4 956
Utbetalinger av utbytte-133-79-79
Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld-64328
Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter3 026-1121 324
    
Netto endring likvider505-582-1 203
Likviditetsbeholdning 01.01781 2811 281
Likviditetsbeholdning 30.09/31.1258369978