Hovedtall konsern

Resultat          
 3. kv. 20153. kv. 201430.09.201530.09.20142014
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter2771,902742,028191,908112,001 0932,01
Netto provisjons- og andre driftsinntekter520,37450,791500,351320,331800,33
Netto avkastning på finansielle investeringer-19-0,151070,33150,031420,351350,25
Sum inntekter3102,124263,149842,281 0852,681 4082,59
Sum driftskostnader1461,001411,044371,014281,055641,04
Resultat før tap1641,122852,105471,276571,638441,55
Tap på utlån, garantier m.v100,0710,01250,06150,04220,04
Resultat før skatt1541,052842,095221,216421,598221,51
Skattekostnad430,29510,381420,331460,361990,36
Resultat for perioden1110,762331,713800,884961,236231,15
Balanse     
Mill. kroner30.09.2015Endring hittil i 2015 i %31.12.2014Endring siste 12 mnd. i %30.09.2014
Forvaltningskapital59 6415,956 3057,755 379
Gjennomsnittlig forvaltningskapital57 5705,754 4556,554 060
Utlån til kunder51 4195,248 8848,347 469
Innskudd fra kunder29 2863,228 3892,628 550
Nøkkeltall     
 3. kvartal 20153. kvartal 201430.09.201530.09.20142014
Egenkapitalforrentning (annualisert)9,320,810,815,014,0
Kostnader i prosent av inntekter47,333,044,439,440,1
Tap i % av utlån 1.1/periodens start0,070,010,070,040,05
Tapsutsatte engasjement i % av utlån (før tapsnedskrivninger)0,461,080,461,080,80
Tapsutsatte engasjement i % av utlån (etter tapsnedskrivninger)0,290,750,290,750,51
Innskuddsdekning i %57,060,157,060,158,1
Kjernekapital i % 1) 2)15,714,415,714,414,4
Ren kjernekapital i % 1) 2)13,312,113,312,112,0
Årsverk388386388386383
Egenkapitalbevis:     
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner)5,5011,6519,0524,9031,20
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner)3,359,1521,5025,1029,10
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,649,649,649,649,6
Kurs på Oslo Børs213,50216,50213,50216,50216
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 3)0,860,900,860,900,89
1) Beregnet etter IRB i Basel II inkl. overgangsregel i Basel I. IRB for massemarked f.o.m. 31.03.15 og IRB-grunnleggende for foretak f.o.m. 30.06.14.
2) Inkl. 50 % av resultatet     
3) Inkl. 100 % av resultatet