Resultatutvikling konsern

RESULTAT KVARTALSVIS     
(Mill. kroner)2.kv. 231.kv. 234.kv. 223.kv. 222.kv. 22
Netto renteinntekter462445432398353
Sum andre driftsinntekter81551023549
Sum driftskostnader211198216179174
Resultat før tap332302318254228
Tap på utlån, garantier m.v-33322-8
Resultat før skatt335269316252236
Skattekostnad8062746353
Resultat for perioden255207242189183
      
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
Netto renteinntekter1,941,981,951,871,65
Sum andre driftsinntekter0,340,240,460,160,23
Sum driftskostnader0,890,880,970,840,82
Resultat før tap1,391,341,441,191,06
Tap på utlån, garantier m.v-0,010,150,010,01-0,04
Resultat før skatt1,401,191,431,181,10
Skattekostnad0,330,270,340,290,25
Resultat for perioden1,070,921,090,890,85