Kontantstrømoppstilling konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
(Mill. kroner)30.06.202330.06.202231.12.2022
    
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   
Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer2 1191 1272 807
Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer-663-192-580
Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer19781213
Innbetalinger av utbytte1111
Driftsutbetalinger-365-311-630
Utbetalinger av skatt-239-116-334
Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner-2 2259506
Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån til kunder-2 666-1 593-5 169
Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter-287-765-966
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder2 4593 0932 028
Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer8 88612 17513 502
Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer-9 661-12 557-14 687
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter-2 444952-3 299
    
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   
Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.000
Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.-20-19-35
Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler-3012986
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-5011051
    
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   
Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital-728-242-702
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner981-279-394
Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld5 9943 6958 224
Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld-3 761-4 047-3 546
Utbetalinger av utbytte-198-158-158
Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld461-159-230
Utbetaling ved innløsning av fondsobligasjon0-349-349
Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon0400400
Betalte renter på utstedt fondsobligasjon-22-13-31
Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter2 727-1 1523 214
    
Netto endring likvider233-90-34
Likviditetsbeholdning 01.01394428428
Likviditetsbeholdning 30.06/31.12627338394