Hovedtall konsern

Resultat          
(Beløp i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital)      
 2. kv. 20232. kv. 202230.06.202330.06.20222022
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter4621,943531,659071,966871,641 5171,78
Netto provisjons- og andre driftsinntekter600,25590,281150,251140,272460,29
Netto resultat fra finansielle instrumenter210,09-10-0,05210,04-12-0,03-7-0,01
Sum inntekter5432,284021,881 0432,257891,881 7562,06
Sum driftskostnader2110,891740,824090,883520,847470,87
Resultat før tap3321,392281,066341,374371,041 0091,19
Tap på utlån, garantier m.v-3-0,01-8-0,04300,07-8-0,02-40,00
Resultat før skatt3351,402361,106041,304451,061 0131,19
Skattekostnad800,33530,251420,30990,242360,28
Resultat for perioden2551,071830,854621,003460,827770,91
Balanse     
(Mill. kroner)30.06.2023Endring siste 6 mnd. i %31.12.2022Endring siste 12 mnd i %30.06.2022
Forvaltningskapital 4)96 4067,789 50113,085 314
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 4)92 6708,585 43610,683 796
Utlån til kunder78 9993,876 0789,372 300
Brutto utlån til personkunder52 7003,750 8187,948 826
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor26 6454,225 57512,023 789
Innskudd fra kunder46 3395,643 8813,144 946
Innskudd fra personkunder28 2587,326 3446,826 460
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor18 0813,117 537-2,218 486
Nøkkeltall og alternative resultatmål (APM)     
 2. kv. 20232. kv. 202230.06.202330.06.20222022
Egenkapitalavkastning (annualisert) 3) 4)13,610,412,29,910,9
Kostnader i prosent av inntekter 4)38,943,339,344,742,5
Tap i % av utlån og garantier (annualisert) 4)-0,02-0,050,08-0,02-0,01
Brutto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser1,070,871,070,871,44
Netto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser0,790,570,790,571,20
Innskuddsdekning i % 4)58,461,958,461,957,4
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)183140183140185
NSFR (Net Stable Funding Ratio)127127127127123
Utlånsvekst i % 4)1,52,79,34,68,8
Innskuddsvekst i % 4)4,83,33,18,34,8
Ansvarlig kapital 1)22,022,422,022,422,1
Kjernekapital (T1) i % 1)19,419,919,419,919,7
Ren kjernekapital (CET1) i % 1)17,618,117,618,117,9
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio - LR) 1)7,47,77,47,77,6
Årsverk387371387371374
Egenkapitalbevis (EKB)      
 30.06.202330.06.20222022202120202019
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner) 2) 5)4,423,357,5031,1027,1034,50
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner) 2) 5)5,024,908,4830,9826,8332,00
Antall egenkapitalbevis 5)49 434 77049 434 77049 434 7709 886 9549 886 9549 886 954
Pålydende pr egenkapitalbevis (kroner) 5)20,0020,0020,00100,00100,00100,00
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,749,749,749,749,649,6
Egenkapitalbeviskapital (mill. kroner)988,70988,70988,70988,70988,70988,70
Kurs på Oslo Børs (kroner)77,2074,3184,41444,00296,00317,00
Børsverdi (mill. kroner)3 8163 6734 1734 3902 9273 134
Egenkapital pr EKB (konsern) (kroner) 4) 5)75,370,474,8350332320
Utbytte pr EKB (kroner) 5)4,0016,004,0016,0013,5014,00
Pris/Resultat pr EKB (konsern, annualisert)8,711,111,314,310,99,2
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 2) 4)1,031,061,131,270,890,99
1) Inkl. 50 % av periodens totalresultat
2) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne
3) Beregnet med utgangspunkt i andel av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne
4) Definert som alternativt resultatmål (APM), se www.sbm.no/IR
5) EKB ble splittet 1:5 i april 2022