Resultatutvikling konsern

RESULTAT KVARTALSVIS     
(Mill. kroner)2.kv. 221.kv. 224.kv. 213.kv. 212.kv. 21
Netto renteinntekter353334335320307
Sum andre driftsinntekter4953456964
Sum driftskostnader174178174158158
Resultat før tap228209206231213
Tap på utlån, garantier m.v-805228
Resultat før skatt236209201229185
Skattekostnad5346485342
Resultat for perioden183163153176143
      
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
Netto renteinntekter1,651,621,621,581,53
Sum andre driftsinntekter0,230,260,220,340,33
Sum driftskostnader0,820,860,840,780,80
Resultat før tap1,061,021,001,141,06
Tap på utlån, garantier m.v-0,040,000,030,010,14
Resultat før skatt1,101,020,971,130,92
Skattekostnad0,250,220,230,270,21
Resultat for perioden0,850,800,740,860,71