Resultatutvikling konsern

RESULTAT KVARTALSVIS     
(Mill. kroner)2. kv. 211. kv. 214. kv. 203. kv. 202. kv. 20
Netto renteinntekter307305314306266
Sum andre driftsinntekter66857277124
Sum driftskostnader160158157149157
Resultat før tap213232229234233
Tap på utlån, garantier m.v2814353642
Resultat før skatt185218194198191
Skattekostnad4248474541
Resultat for perioden143170147153150
      
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
Netto renteinntekter1,531,511,581,541,35
Sum andre driftsinntekter0,330,420,360,390,63
Sum driftskostnader0,800,780,790,750,80
Resultat før tap1,061,151,151,181,18
Tap på utlån, garantier m.v0,140,070,180,180,21
Resultat før skatt0,921,080,971,000,97
Skattekostnad0,210,240,240,220,21
Resultat for perioden0,710,840,730,780,76