Egenkapitaloppstilling konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
KONSERN 30.06.2021Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.20207 2089873575992 9391251 679522
Endring egne egenkapitalbevis0       
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-44      -44
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-45      -45
Renter på utstedt fondsobligasjon-11      -11
Totalresultat for perioden304      304
Egenkapital pr 30.06.20217 4129873575992 9391251 679726
         
         
KONSERN 30.06.2020Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.20196 9709863575992 8191251 559525
Endring egne egenkapitalbevis11      
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-138      -138
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-141      -141
Renter på utstedt fondsobligasjon-16      -16
Totalresultat for perioden267      267
Egenkapital pr 30.06.20206 9449873575992 8191251 559498
         
         
KONSERN 31.12.2020Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.20196 9709863575992 8191251 559525
Endring egne egenkapitalbevis21    1 
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-138      -138
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-141      -141
Renter på utstedt fondsobligasjon-27      -27
Egenkapital før årets resultatdisponering6 6669873575992 8191251 560219
Tilført grunnfondet134   134   
Tilført utjevningsfondet132     132 
Tilført fondsobligasjonseiere27      27
Tilført annen egenkapital6      6
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne44      44
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet45      45
Utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne som kan deles ut iht. styrefullmakt89      89
Utbyttemidler til lokalsamfunnet som kan deles ut iht. styrefullmakt90      90
Resultat for regnskapsåret5670001340132301
Verdiendring basisspreader3      3
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader-1      -1
Estimatavvik pensjoner-36   -18 -18 
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner9   4 5 
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat-25000-140-132
Totalresultat for perioden5420001200119303
Egenkapital pr 31.12.20207 2089873575992 9391251 679522