Hovedtall konsern

Resultat          
(Beløp i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital)      
 2. kv. 20212. kv. 202030.06.202130.06.20202020
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter3071,532661,356121,536081,571 2281,57
Netto provisjons- og andre driftsinntekter540,27510,261050,261040,272110,27
Netto resultat fra finansielle instrumenter120,06730,37460,12320,08740,09
Sum inntekter3731,863901,987631,917441,921 5131,93
Sum driftskostnader1600,801570,803180,803240,846300,80
Resultat før tap2131,062331,184451,114201,088831,13
Tap på utlån, garantier m.v280,14420,21420,11780,201490,19
Resultat før skatt1850,921910,974031,003420,887340,94
Skattekostnad420,21410,21900,23750,191670,21
Resultat for perioden1430,711500,763130,772670,695670,73
Balanse     
(Mill. kroner)30.06.2021Endring hittil i 2021 i %31.12.2020Endring siste 12 mnd. i %30.06.2020
Forvaltningskapital 4)82 8304,279 4862,081 239
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 4)79 8641,878 4503,077 570
Utlån til kunder69 1323,466 8506,265 094
Brutto utlån til personkunder46 9192,945 5924,844 765
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor22 5264,621 5349,220 633
Innskudd fra kunder41 4846,339 0236,239 055
Innskudd fra personkunder24 9056,623 3665,223 675
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor16 5795,915 6577,815 380
Nøkkeltall og alternative resultatmål (APM)     
 2. kv. 20212. kv. 202030.06.202130.06.20202020
Egenkapitalavkastning (annualisert) 3) 4)8,59,29,48,28,6
Kostnader i prosent av inntekter 4)42,940,341,743,541,6
Tap i % av utlån (annualisert) 4)0,170,260,130,240,23
Brutto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser1,591,851,591,851,53
Netto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser1,251,411,251,411,22
Innskuddsdekning i % 4)59,759,759,759,758,1
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)128170128170138
Utlånsvekst i % 4)2,1-0,16,24,14,4
Innskuddsvekst i % 4)2,94,36,24,66,0
Ansvarlig kapital 1)20,621,220,621,220,8
Kjernekapital (T1) i % 1)18,619,118,619,118,7
Ren kjernekapital (CET1) i % 1)16,917,316,917,317,0
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio - LR) 1)7,67,77,67,77,7
Årsverk343360343360346
Egenkapitalbevis (EKB)      
 30.06.202130.06.20202020201920182017
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner) 2)15,1112,6227,1034,5029,6027,70
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner) 2)20,9219,2326,8332,0028,3527,00
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,649,649,649,649,649,6
Egenkapitalbeviskapital (mill. kroner)988,70988,70988,70988,70988,70988,70
Kurs på Oslo Børs368296296317283262
Børsverdi (mill. kroner)3 6382 9272 9273 1342 7982 590
Egenkapital pr EKB (konsern, inkl. avsatt utbytte) 4)342319332320303289
Utbytte pr EKB4,5014,004,5014,0015,5014,00
Pris/Resultat pr EKB (konsern, annualisert)12,211,710,99,29,59,4
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 2) 4)1,080,930,890,990,930,91
1) Inkl. 50 % av periodens totalresultat
2) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
3) Beregnet med utgangspunkt i andel av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne
4) Definert som alternativt resultatmål (APM), se vedlegg til kvartalsrapport