Resultatutvikling konsern

RESULTAT KVARTALSVIS     
(Mill. kroner)2. kv. 201. kv. 204. kv. 193. kv. 192. kv. 19
Netto renteinntekter266342339351320
Sum andre driftsinntekter12412756378
Sum driftskostnader157167168161160
Resultat før tap233187246253238
Tap på utlån, garantier m.v423615166
Resultat før skatt191151231237232
Skattekostnad4134415751
Resultat for perioden150117190180181
      
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
Netto renteinntekter1,351,801,791,911,75
Sum andre driftsinntekter0,630,060,400,340,43
Sum driftskostnader0,800,880,890,870,88
Resultat før tap1,180,981,301,381,30
Tap på utlån, garantier m.v0,210,190,080,090,03
Resultat før skatt0,970,791,221,291,27
Skattekostnad0,210,180,210,310,29
Resultat for perioden0,760,611,010,980,98