Hovedtall konsern

Resultat          
(Beløp i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital)      
 2. kv. 20202. kv. 201930.06.202030.06.20192019
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter2661,353201,756081,576241,721 3141,79
Netto provisjons- og andre driftsinntekter510,37550,301040,271040,292190,30
Netto avkastning på finansielle investeringer730,26230,13320,08510,14740,10
Sum inntekter3901,983982,187441,927792,151 6072,19
Sum driftskostnader1570,801600,883240,843170,886460,88
Resultat før tap2331,182381,304201,084621,279611,31
Tap på utlån, garantier m.v420,2160,03780,20190,05500,07
Resultat før skatt1910,972321,273420,884431,229111,24
Skattekostnad410,21510,29750,191000,282000,27
Resultat for perioden1500,761810,982670,693430,947110,97
Balanse     
(Mill. kroner)30.06.2020Endring hittil i 2020 i %31.12.2019Endring siste 12 mnd. i %30.06.2019
Forvaltningskapital 4)81 2398,574 8758,474 928
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 4)77 5705,573 4967,272 386
Utlån til kunder65 0941,764 0294,162 529
Brutto utlån til personkunder44 7652,143 8473,243 381
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor20 6330,920 4416,419 393
Innskudd fra kunder39 0556,136 8034,637 321
Innskudd fra personkunder23 6759,221 6858,121 910
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor15 3801,715 118-0,215 411
Nøkkeltall og alternative resultatmål (APM)     
 2. kv. 20202. kv. 201930.06.202030.06.20192019
Egenkapitalforrentning (annualisert) 3) 4)9,212,08,211,511,7
Kostnader i prosent av inntekter 4)40,340,043,540,740,2
Tap i % av utlån (annualisert) 4)0,260,040,240,060,08
Brutto kredittforringede engasjement i % av utlån/garantier1,851,561,851,561,48
Netto kredittforringede engasjement i % av utlån/garantier1,411,171,411,171,12
Innskuddsdekning i % 4)60,059,760,059,757,5
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)170156170156165
Utlånsvekst i % 4)-0,13,64,16,26,1
Innskuddsvekst i % 4)4,38,54,69,06,9
Ansvarlig kapital 1)21,219,121,219,121,7
Kjernekapital (T1) i % 1)19,117,219,117,219,5
Ren kjernekapital (CET1) i % 1)17,315,117,315,117,7
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio - LR) 1)7,77,97,77,98,1
Årsverk360358360358357
Egenkapitalbevis (EKB)      
 30.06.202030.06.20192019201820172016
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner) 2)12,6216,8034,5029,6027,7028,80
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner) 2)19,2320,3532,0028,3527,0029,85
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,649,649,649,649,649,6
Egenkapitalbeviskapital (mill. kroner)988,70988,70988,70988,70988,70988,70
Kurs på Oslo Børs296318317283262254
Børsverdi (mill. kroner)2 9273 1443 1342 7982 5902 511
Egenkapital pr EKB (konsern, inkl. avsatt utbytte) 4)319305320303289275
Utbytte pr EKB14,0015,5014,0015,5014,0014,00
Pris/Resultat pr EKB (konsern, annualisert)11,79,59,29,59,48,8
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 2) 4)0,931,040,990,930,910,93
1) Inkl. 50 % av periodens totalresultat
2) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
3) Beregnet med utgangspunkt i andel av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne
4) Definert som alternativt resultatmål (APM), se vedlegg til kvartalsrapport