Resultatutvikling konsern

RESULTAT KVARTALSVIS     
(Mill. kroner)2. kv. 191. kv. 194. kv. 183. kv. 182. kv. 18
Netto renteinntekter320304309290291
Sum andre driftsinntekter7877566178
Sum driftskostnader160157152152150
Resultat før tap238224213199219
Tap på utlån, garantier m.v613127-5
Resultat før skatt232211201192224
Skattekostnad5349604350
Resultat for perioden179162141149174
      
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
Netto renteinntekter1,751,691,761,631,68
Sum andre driftsinntekter0,430,430,320,350,45
Sum driftskostnader0,880,870,860,860,87
Resultat før tap1,301,251,221,121,26
Tap på utlån, garantier m.v0,030,070,070,04-0,03
Resultat før skatt1,271,181,151,081,29
Skattekostnad0,290,260,340,240,29
Resultat for perioden0,980,920,810,841,00