Hovedtall konsern

Resultat          
(Beløp i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital)      
 2. kv. 20192. kv. 201830.06.201930.06.20182018
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter3201,752911,686241,725801,711 1791,70
Netto provisjons- og andre driftsinntekter550,30520,301040,29990,292070,30
Netto avkastning på finansielle investeringer230,13260,15510,14320,10410,06
Sum inntekter3982,183692,137792,157112,101 4272,06
Sum driftskostnader1600,881500,873170,882990,886030,87
Resultat før tap2381,302191,264621,274121,228241,19
Tap på utlån, garantier m.v60,03-5-0,03190,05-3-0,01160,02
Resultat før skatt2321,272241,294431,224151,238081,17
Skattekostnad530,29500,291020,281000,292030,29
Resultat for perioden1790,981741,003410,943150,946050,88
Balanse     
(Mill. kroner)30.06.2019Endring hittil i 2019 i %31.12.2018Endring siste 12 mnd. i %30.06.2018
Forvaltningskapital 5)74 9285,471 0746,270 578
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 5)72 3864,369 3736,468 033
Utlån til kunder62 5293,660 3466,258 874
Brutto utlån til personkunder43 3313,441 9176,240 806
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor19 3934,218 6166,218 264
Innskudd fra kunder37 3218,434 4149,034 239
Innskudd fra personkunder21 9106,220 6245,120 852
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor15 41111,813 79015,113 387
Nøkkeltall og alternative resultatmål (APM)     
 2. kvartal 20192. kvartal 201830.06.201930.06.20182018
Egenkapitalforrentning (annualisert) 4) 5)12,012,311,511,210,6
Kostnader i prosent av inntekter 5)40,040,640,742,142,3
Tap i % av utlån (annualisert) 5)0,04-0,030,06-0,010,03
Brutto tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier1,560,571,560,570,62
Netto tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier1,190,411,190,410,46
Innskuddsdekning i % 5)59,758,259,758,257,0
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)156167156167158
Utlånsvekst i % 5)3,63,56,25,06,1
Innskuddsvekst i % 5)8,54,49,02,24,9
Ansvarlig kapital 1) 2)19,119,119,119,119,6
Kjernekapital (T 1) i % 1) 2)17,117,117,117,117,6
Ren kjernekapital (CET 1) i % 1) 2)15,115,515,115,516,0
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio - LR) 2)7,98,07,98,08,1
Årsverk358356358356361
Egenkapitalbevis (EKB)      
 30.06.201930.06.20182018201720162015
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner) 3)16,8015,4529,8027,7028,8025,25
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner) 3)20,3518,4028,3527,0029,8525,70
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,649,649,649,649,649,6
Egenkapitalbeviskapital (mill. kroner)988,70988,70988,70988,70988,70988,70
Kurs på Oslo Børs318273283262254188
Børsverdi (mill. kroner)3 1442 7002 7982 5902 5111 859
Egenkapital pr EKB (konsern, inkl. avsatt utbytte) 5)305288303289275257
Utbytte pr EKB15,5014,0015,5014,0014,0011,50
Pris/Resultat pr EKB (konsern, annualisert)9,58,89,59,48,87,3
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 3) 5)1,040,950,930,910,930,73
1) Beregnet etter IRB i Basel II inkl. overgangsregel i Basel I. IRB for massemarked f.o.m. 31.03.15 og IRB-grunnleggende for foretak f.o.m. 30.06.14.
2) Inkl. 50 % av periodens totalresultat.
3) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
4) Beregnet med utgangspunkt i andel av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
5) Definert som alternativt resultatmål (APM), se vedlegg til kvartalsrapport.