Resultatutvikling konsern

RESULTAT KVARTALSVIS     
(Mill. kroner)2. kv. 181. kv. 184. kv. 173. kv. 172. kv. 17
Netto renteinntekter291289290281268
Sum andre driftsinntekter7853585563
Sum driftskostnader150149144145151
Resultat før tap219193204191180
Tap på utlån, garantier m.v-52-166
Resultat før skatt224191205185174
Skattekostnad5050484644
Resultat for perioden174141157139130
      
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
Netto renteinntekter1,681,731,761,721,71
Sum andre driftsinntekter0,450,320,350,340,40
Sum driftskostnader0,870,890,880,890,96
Resultat før tap1,261,161,231,171,15
Tap på utlån, garantier m.v-0,030,01-0,010,040,03
Resultat før skatt1,291,151,241,131,12
Skattekostnad0,290,290,290,280,28
Resultat for perioden1,000,860,950,850,84