Hovedtall konsern

Resultat          
 2. kv. 20182. kv. 201730.06.201830.06.20172017
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter2911,682681,715801,715291,691 1001,72
Netto provisjons- og andre driftsinntekter520,30500,32990,29920,301940,30
Netto avkastning på finansielle investeringer260,15130,08320,10370,12480,08
Sum inntekter3692,133312,117112,106582,111 3422,10
Sum driftskostnader1500,871510,962990,883010,965900,92
Resultat før tap2191,261801,154121,223571,157521,18
Tap på utlån, garantier m.v-5-0,0360,03-3-0,0180,03130,02
Resultat før skatt2241,291741,124151,233491,127391,16
Skattekostnad500,29440,281000,29880,271820,28
Resultat for perioden1741,001300,843150,942610,855570,88
Balanse     
(Mill. kroner)30.06.2018Endring hittil i 2018 i %31.12.2017Endring siste 12 mnd. i %30.06.2017
Forvaltningskapital70 5786,166 4917,565 652
Gjennomsnittlig forvaltningskapital68 0336,364 0008,962 446
Utlån til kunder58 8693,556 8675,056 040
Brutto utlån til personkunder40 8062,539 8175,638 634
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor18 2646,417 1684,217 524
Innskudd fra kunder34 2394,432 8032,233 514
Innskudd fra personkunder20 8525,919 6883,920 078
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor13 3872,213 1010,413 332
Nøkkeltall     
 2. kvartal 20182. kvartal 201730.06.201830.06.20172017
Egenkapitalforrentning (annualisert) 4)12,310,011,210,010,4
Kostnader i prosent av inntekter40,645,642,145,744,0
Tap i % av utlån 1.1/periodens start-0,030,04-0,010,030,02
Tapsutsatte engasjement i % av utlån (før tapsnedskrivninger)0,570,620,570,620,57
Tapsutsatte engasjement i % av utlån (etter tapsnedskrivninger)0,410,450,410,450,40
Innskuddsdekning i %58,259,858,259,857,7
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)167132167132159
Utlånsvekst i %3,53,85,09,57,9
Innskuddsvekst i %4,42,62,26,10,7
Ansvarlig kapital 1) 2)19,118,919,118,918,4
Kjernekapital i % 1) 2)17,116,917,116,916,8
Ren kjernekapital i % 1) 2)15,514,315,514,315,0
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio - LR) 2)8,08,38,08,38,2
Årsverk356364356364359
Egenkapitalbevis (EKB)      
 30.06.201830.06.20172017201620152014
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner) 3)15,4513,1027,7028,8025,2531,20
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner) 3)18,4017,6027,0029,8525,7029,10
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,649,649,649,649,649,6
Egenkapitalbeviskapital (mill. kroner)988,70988,70988,70988,70988,70988,70
Kurs på Oslo Børs273244262254188216
Børsverdi (mill. kroner)2 7002 4122 5902 5111 8592 136
Bokført egenkapital pr EKB (konsern, inkl. utbytte)288270289275257244
Utbytte pr EKB14,0014,0014,0014,0011,5013,50
Pris/Resultat pr EKB (konsern, annualisert)8,89,39,48,87,37,4
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 3)0,950,900,910,930,730,89
1) Beregnet etter IRB i Basel II inkl. overgangsregel i Basel I. IRB for massemarked f.o.m. 31.03.15 og IRB-grunnleggende for foretak f.o.m. 30.06.14.
2) Inkl. 50 % av periodens totalresultat.
3) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
4) Beregnet med utgangspunkt i andel av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.