Resultatutvikling konsern

RESULTAT KVARTALSVIS     
Mill. kroner2. kv. 171. kv. 174. kv. 163. kv. 162. kv. 16
Netto renteinntekter268261273271268
Sum andre driftsinntekter63664574106
Sum driftskostnader151150143148147
Resultat før tap180177175197227
Tap på utlån, garantier m.v62225-3
Resultat før skatt174175153192230
Skattekostnad4444404649
Resultat for perioden130131113146181
      
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
Netto renteinntekter1,711,691,791,771,79
Sum andre driftsinntekter0,400,430,300,480,70
Sum driftskostnader0,960,970,940,970,98
Resultat før tap1,151,151,151,281,51
Tap på utlån, garantier m.v0,030,010,140,03-0,02
Resultat før skatt1,121,141,011,251,53
Skattekostnad0,280,280,260,300,33
Resultat for perioden0,840,860,750,951,20