Hovedtall konsern

Resultat          
 2. kv. 20172. kv. 201630.06.201730.06.20162016
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter2681,712681,795291,695381,801 0821,79
Netto provisjons- og andre driftsinntekter500,32460,30920,30880,291820,30
Netto avkastning på finansielle investeringer130,08600,40370,12740,25990,16
Sum inntekter3312,113742,496582,117002,341 3632,25
Sum driftskostnader1510,961470,983010,962950,985860,97
Resultat før tap1801,152271,513571,154051,367771,28
Tap på utlån, garantier m.v60,03-3-0,0280,03-5-0,02220,04
Resultat før skatt1741,122301,533491,124101,387551,24
Skattekostnad440,28490,33880,27950,321810,30
Resultat for perioden1300,841811,202610,853151,065740,94
Balanse     
Mill. kroner30.06.2017Endring hittil i 2017 i %31.12.2016Endring siste 12 mnd. i %30.06.2016
Forvaltningskapital65 6526,661 5936,461 712
Gjennomsnittlig forvaltningskapital62 4463,260 5254,359 900
Utlån til kunder56 0406,452 6919,551 192
Brutto utlån til personkunder38 6344,037 1338,035 787
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor17 52411,415 73413,315 467
Innskudd fra kunder33 5142,932 5626,131 595
Innskudd fra personkunder20 0787,518 6756,918 783
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor13 332-3,913 8774,912 706
Nøkkeltall     
 2. kvartal 20172. kvartal 201630.06.201730.06.20162016
Egenkapitalforrentning (annualisert)10,014,710,012,911,6
Kostnader i prosent av inntekter45,639,245,742,143,0
Tap i % av utlån 1.1/periodens start0,04-0,020,03-0,020,04
Tapsutsatte engasjement i % av utlån (før tapsnedskrivninger)0,640,390,640,391,16
Tapsutsatte engasjement i % av utlån (etter tapsnedskrivninger)0,460,250,460,251,01
Innskuddsdekning i %59,861,759,861,761,8
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)13212613212691
Utlånsvekst i %3,8-0,59,51,52,7
Innskuddsvekst i %2,66,26,15,510,8
Ansvarlig kapital 1) 2)18,918,518,918,518,6
Kjernekapital i % 1) 2)16,917,016,917,017,0
Ren kjernekapital i % 1) 2)14,314,514,314,514,6
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio - LR)8,37,88,37,88,5
Årsverk364381364381378
Egenkapitalbevis (EKB)      
 30.06.201730.06.20162016201520142013
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner)13,1015,8028,8025,2531,2021,65
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner)17,6020,6029,8525,7029,1018,45
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,649,649,649,649,647,7
Antall utstedte bevis (mill. kroner)988,70988,70988,70988,70988,70988,70
Kurs på Oslo Børs244179254188216198
Børsverdi (mill. kroner)2 4121 7702 5111 8592 1361 958
Bokført egenkapital pr EKB (konsern, inkl. utbytte)270257271253242223
Utbytte pr EKB14,0011,5014,0011,5013,508,00
Pris/Resultat pr EKB (konsern, annualisert)9,35,88,87,37,410,7
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 3)0,900,700,940,740,890,89
1) Beregnet etter IRB i Basel II inkl. overgangsregel i Basel I. IRB for massemarked f.o.m. 31.03.15 og IRB-grunnleggende for foretak f.o.m. 30.06.14.
2) Inkl. 50 % av resultatet
3) Inkl. 100 % av resultatet