Resultatutvikling konsern

RESULTAT KVARTALSVIS     
Mill. kroner2. kv. 161. kv. 164. kv. 153. kv. 152. kv. 15
Netto renteinntekter275250285283275
Sum andre driftsinntekter10656403365
Sum driftskostnader147148124146144
Resultat før tap234158201170196
Tap på utlån, garantier m.v-3-225107
Resultat før skatt237160176160189
Skattekostnad5140524450
Resultat for perioden186120124116139
      
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
Netto renteinntekter1,861,671,911,931,91
Sum andre driftsinntekter0,700,370,270,230,46
Sum driftskostnader0,980,990,831,001,01
Resultat før tap1,581,051,351,161,36
Tap på utlån, garantier m.v-0,02-0,010,170,070,05
Resultat før skatt1,601,061,181,091,31
Skattekostnad0,340,260,350,300,33
Resultat for perioden1,260,800,830,790,98