Hovedtall konsern

Resultat          
 2. kv. 20162. kv. 201530.06.201630.06.20152015
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter2751,862751,915251,755301,861 0981,89
Netto provisjons- og andre driftsinntekter460,30510,36880,29980,331930,33
Netto avkastning på finansielle investeringer600,40140,10740,25340,13120,02
Sum inntekter3812,563402,376872,296622,321 3032,24
Sum driftskostnader1470,981441,012950,982911,025610,96
Resultat før tap2341,581961,363921,313711,307421,28
Tap på utlån, garantier m.v-3-0,0270,05-5-0,02150,05500,09
Resultat før skatt2371,601891,313971,333561,256921,19
Skattekostnad510,34500,33910,30950,341890,32
Resultat for perioden1861,261390,983061,032610,915030,87
Balanse     
Mill. kroner30.06.2016Endring hittil i 2016 i %31.12.2015Endring siste 12 mnd. i %30.06.2015
Forvaltningskapital61 7122,660 1204,858 902
Gjennomsnittlig forvaltningskapital59 9003,158 1134,957 075
Utlån til kunder51 192-0,251 2861,550 458
Brutto utlån til personkunder35 7872,834 8226,533 588
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor15 467-6,416 526-8,716 933
Innskudd fra kunder31 5957,529 3895,529 959
Innskudd fra personkunder18 7835,417 8294,118 051
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor12 70610,011 5508,511 706
Nøkkeltall     
 2. kvartal 20162. kvartal 201530.06.201630.06.20152015
Egenkapitalforrentning (annualisert)15,211,912,611,210,7
Kostnader i prosent av inntekter38,542,442,944,043,0
Tap i % av utlån 1.1/periodens start-0,020,06-0,020,060,10
Tapsutsatte engasjement i % av utlån (før tapsnedskrivninger)0,390,740,390,740,47
Tapsutsatte engasjement i % av utlån (etter tapsnedskrivninger)0,250,520,250,520,32
Innskuddsdekning i %61,759,461,759,457,3
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)126152126152123
Utlånsvekst i %-0,50,01,57,94,9
Innskuddsvekst i %6,25,25,53,03,5
Ansvarlig kapital 1) 2)18,517,418,517,418,1
Kjernekapital i % 1) 2)17,015,817,015,816,6
Ren kjernekapital i % 1) 2)14,513,514,513,514,1
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio - LR)7,87,67,87,68,0
Årsverk381385381385388
Egenkapitalbevis (EKB)      
 30.06.201630.06.20152015201420132012
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner)15,4013,1025,2531,2021,6531,05
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner)20,1017,7025,7029,1018,4527,75
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,649,649,649,647,746,0
Antall utstedte bevis (mill. kroner)988,70988,70988,70988,70988,70784,11
Kurs på Oslo Børs179226188216198160
Børsverdi (mill. kroner)1 7702 2341 8592 1361 9581 255
Bokført egenkapital pr EKB (konsern, inkl. utbytte)257242253242223219
Utbytte pr EKB11,5013,5011,5013,508,0012,00
Pris/Resultat pr EKB (konsern, annualisert)5,88,67,37,410,75,8
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 3)0,700,930,740,890,890,73
1) Beregnet etter IRB i Basel II inkl. overgangsregel i Basel I. IRB for massemarked f.o.m. 31.03.15 og IRB-grunnleggende for foretak f.o.m. 30.06.14.
2) Inkl. 50 % av resultatet 
3) Inkl. 100 % av resultatet